Uppkopplade byggarbetsplatser?

Det är i alla fall målet när Luleå tekniska universitet i samverkan med Linköpings universitet och sju företag från Bygg- och Telecomsektorerna, ska ta fram ett projekt med syfte att leda en digitalisering av svenska byggplatser. Detta för att effektivisera byggindustrin i Sverige. I projektet koncentrerar sig forskarna på att göra produktionsprocessen mer effektiv på byggplatsen och även försörjningsprocesser som t.ex projektering, prefabricering och logistik, som idag utgör ca 50% av kostnaderna i ett normalt byggprojekt. Syftet med hela projektet är att yrkesfolk, maskiner, delsystem, komponenter och material ska kunna kommunicera med varandra.

Läs mer här;

http://www.byggvarlden.se/malet-uppkopplade-byggarbetsplatser

Vilket är ditt NÄSTA projekt?

Kontakta oss för prisförslag