För leverantörer

Fakturering

Det är viktigt att fakturorna är korrekt utförda för att vi ska kunna hantera dom.

Här kan du hitta information om hur fakturering skall ske. Har ni några frågor om detta kontakta oss gärna så hjälper vi er. 

Leverantörsfakturorna skall alltid märkas med ett projektnummer! Kontakta oss om ni saknar ert projektnummer.

Märkningen sker enligt formatet AOnnnnn, där nnnnn motsvarar projektnumret. Fakturor som saknar projektnummer kommer att returneras

Mailet ska innehålla EN (1) svart/vit pdf och ha en upplösning på 300 dpi (varken mer eller mindre!).

Bjornbergetbygg_bbbygg@crossstate.se

Björnberget Bygg AB

SC2390295

Box 171

831 22 Östersund

  • Skicka inte fakturakopior
  • Skicka endast fakturor till ovanstående adress
  • Övrig post sänds till vår ordinarie postadress: Ställverksvägen 1, 831 52 Östersund
  • Eventuella betalningspåminnelser ska skickas till vår ordinarie postadress

 

Fakturor som inte motsvarar ovanstående krav kommer att sändas åter till Er för komplettering/åtgärd. Vänligen uppdatera Ert kundregister med denna information.

Vilket är ditt NÄSTA projekt?

Kontakta oss för prisförslag