Säkerheten

2017-05-10

Säkerhet är A och O, vi tillhör en bransch som är överrepresenterad när det gäller olyckor i arbetet. Därför måste vi ständigt tänka på säkerheten och hur vi utför våra arbetsuppgifter. Vi prioriterar säkerhet och arbetsmiljö på företaget. Därför låter vi, med jämna mellanrum, de anställda få utbildning inom olika säkerhetsområden, så som lift, arbetsmiljö och heta arbeten. Vi tar även upp frågan kring säkerhet och arbetsmiljö på våra personalmöten för att hela tiden hålla ämnet aktivt.

Läs mer: byggvärlden allvarliga olyckor små företag

Vilket är ditt NÄSTA projekt?

Kontakta oss för prisförslag