Lagändring bygglov

2017-05-23

Nu har regeringen utfärdat ändringar i PBL som ska leda att fler bostäder byggs. T.ex tas kravet om bygglov bort på t.ex balkonger och burspråk.

Lagändringarna kommer att börja gälla den 1 juli 2017.

Läs mer: http://www.byggvarlden.se/forenklingar-i-lag

Vilket är ditt NÄSTA projekt?

Kontakta oss för prisförslag