Forskning om ohälsa i byggbranschen

Nu ska forskare på Karolinska Institutet se över hur man kan förbättra arbetsförhållandena inom byggbranschen. Med bidrag från AFA Försäkring ska man utvärdera om insatser för att förändra organisatoriska och sociala förhållanden för att påverka arbetsförhållanden, hälsa och arbetsskador.

Läs mer här Byggvärlden-forskning

Vilket är ditt NÄSTA projekt?

Kontakta oss för prisförslag