Återbruk av byggmaterial

Centrum för cirkulärt byggande är en plattform som ska underlätta ett mer resurseffektivt byggande. Detta genom att samverka, sprida kunskap om och utveckla en mer tillgänglig marknad för cirkulära produkter och tjänster.

Visionen är att hanteringen av byggprodukter ska röra sig uppåt i avfallshierarkin. Målet är mer avfallsminimering, återbruk och materialåtervinning, och mindre energiåtervinning och deponi.

Spännande! Läs mer här; https://ccbuild.se/

Vilket är ditt NÄSTA projekt?

Kontakta oss för prisförslag