Stark byggkonjunktur i hela Norden

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Bygginvesteringarna väntas fortsätta uppåt även 2018, om än med en lägre ökningstakt än tidigare.

Sammantaget ökar Nordens BNP med fem procent under perioden 2016-2018.

För att säkerställa en hög och jämn byggtakt behövs 50.000 nya medarbetare på fem års sikt, enbart till följd av åldersavgångar.

 

Läs hela artikeln på Sveriges Byggindustrier https://www.sverigesbyggindustrier.se/stark-byggkonjunktur-i-hela-norden__7616

Hela rapporten https://www.sverigesbyggindustrier.se/UserFiles/Files/BI_Analys/Nordisk_BK_1718.pdf

Vilket är ditt NÄSTA projekt?

Kontakta oss för prisförslag