Stark byggkonjunktur i hela Norden

Bygginvesteringarna väntas fortsätta uppåt även 2018, om än med en lägre ökningstakt än tidigare.

Sammantaget ökar Nordens BNP med fem procent under perioden 2016-2018.

För att säkerställa en hög och jämn byggtakt behövs 50.000 nya medarbetare på fem års sikt, enbart till följd av åldersavgångar.

 

Läs hela artikeln på Sveriges Byggindustrier https://www.sverigesbyggindustrier.se/stark-byggkonjunktur-i-hela-norden__7616

Hela rapporten https://www.sverigesbyggindustrier.se/UserFiles/Files/BI_Analys/Nordisk_BK_1718.pdf

Vilket är ditt NÄSTA projekt?

Kontakta oss för prisförslag