Hjorten – renovering 4 lgh 2021

Med start våren 2021 och ca 3 månader framåt så totalrenoverar vi 4 lägenheter i centrala Östersund, i samarbete med Östersundshem.

Före;

Här har vi kommit en bit på vägen..