Låg sjukfrånvaro i bygg

Positiva nyheter som vi gärna delar med oss av såklart.

Sjukfrånvaron inom bygg och anläggning är lägre än genomsnittet. 4,1 procent ligger den genomsnittliga sjukfrånvaron på totalt för alla branscher. Inom byggnäringen ligger den på 3,7 procent. Ser man till samtliga branscher var för sig så är det bara en bransch som ligger lägre, verkstäderna.

Källa https://www.sverigesbyggindustrier.se/sjukfranvaron-i-bygg-lagre-an-genomsnitt__7883