För leverantörer

Fakturering

Här hittar du information gällande fakturering, har du frågor kontakta oss gärna.

Fakturor via e-post

Bjornbergetbygg_bbbygg@crossstate.se

Mailet ska innehålla EN (1) svart/vit pdf och ha en upplösning på 300 dpi (varken mer eller mindre!).

 

Pappersfakturor

Björnberget Bygg AB

SC2390295

Box 171

831 22 Östersund

 

Leverantörsfakturorna skall alltid märkas med ett projektnummer!  Kontakta oss om ni saknar ert projektnummer.

Märkningen sker enligt formatet AOnnnnn, där nnnnn motsvarar projektnumret. Fakturor som saknar projektnummer kommer att returneras.

 

I övrigt gäller

  • Skicka inte fakturakopior
  • Skicka endast fakturor till ovanstående adress
  • Övrig post sänds till vår ordinarie postadress: Hemvägen 28, 831 61 Östersund
  • Ev betalningspåminnelser ska skickas till vår ordinarie postadress.

Fakturor som inte motsvarar ovanstående krav kommer att sändas åter till Er för komplettering/åtgärd. Vänligen uppdatera Ert kundregister med denna information.

 

Certifiering

UC